Senioridræt

Gymastik

Vi starter sæsonen tirsdag d. 5. september 2023.

Hver tirsdag kl. 9.45 - 11.00 møder vi 40 personer op i Korinth Hallen til seniorgymnastik.
Vores leder Anna Marie Ploug Sørensen er klar med god motion, musik
og godt humør.

Efter gymnastikken er der kaffe (8 kr.) og hyggeligt samvær i hallens cafe med fællessang fra DGI's sangbog for dem, der har lyst.

Årskontingent: 350 kr.

Kontaktperson: Else Marie Christensen - mob. 4075 4365