Menu

Klubhverv i Korinth IF

Nedenfor er der en oversigt over forskellige klubhverv i KIF fodbold samt hvilke opgaver, der er i hver af dem.

Træner: står for træningen af et enkelt hold drenge/piger, sørger for at få givet besked om spiller af- og gang, så dette kan blive registreret i klubbens it system. Sørger for at give besked ved hold tilmelding ved sæson start. ( træner gerningen giver fritagelse af enten eget eller 1 barns kontingent, uanset om barnet spiller på det givende hold).

Holdleder: Står for alt det praktiske omkring holdet. Korordinering af kørsel til kampe, vaske turnus af spillertøj, samt modtage kamp afbud fra spiller. ( holdleder gerningen giver også fritagelse af kontingent, på lige fod med træneren)

Dommerbord: Ifb. med indendørsstævner, skal der være nogle der kan varetage dommerbordet.  Det går i alt sin enkelthed ud på at annoncere kampe samt holde styr på stævne ur og målscore. (et barn på 10 år kan snildt holde styr på målscoren og tiden). Der skal dog sidde en voksen da der kan ske nogle ændringer undervejs der skal tages stilling til. En vagt er normalt på 2-3 timer, stævne datoer vil blive sendt ud så snart vi kender dem, så der kan planlægges i god tid. Der vil være oplæring i tilslutning og brug af mikrofon samt tidtagerur før første stævne.

Dommer udendørs: Vi skal selv finde dommere til vores udendørs stævner. Til de små kan det være en voksen eller en af de store ungdomsspillere, men for de store skal man have noget dommer kendskab. Klubben vil gerne være behjælpelig med den fornødne uddannelse, evt. med kursus i DBU Fyn regi.

Opsætning og nedtagning af bander: der skal sættes bander op før indendørs stævner og de skal pilles ned igen umiddelbart efter stævne afslutning. Datoerne for stævnerne vil blive sendt ud så snart vi kender dem, så man kan planlægge hvornår man kan hjælpe. Det tager ca. 1 time at sætte banderne op.

Hjælp til vedligehold af baneanlæg: Der er hvert år behov for hjælp til vedligehold af baneanlægget.  Multibanen skal males, de levende hegn omkring banerne skal beskæres.  Reparation af trådhegn rundt om græsbanerne. Udlægning af jord og sand på græsbaner og multibaner.

Opkridtning af baner: banerne skal kridtes op ca. hver 14 dag afhængig af vejret. Når der ikke er stævner behøver alle banerne ikke være kridtet fuldt op. Der vil være oplæring i kridt maskinen, dette kunne godt være et hverv for nogle af de store spillere.

Barpersonale: ifb. med vores sportsuge er der behov for hjælp til, at bemande pølsevognen  samt baren ifb. med festen.  Her kan alle være med !!!