Indkaldelse til årsmøde i fodboldafdelingen

Der indkaldes til årsmøde i fodboldafdelingen d. 28. marts kl. 17.45.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Udvalgets beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Godkendelse af budget for kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
a) 2 udvalgsmedlemmer i ulige år og 2 udvalgsmedlemmer i lige år
b) 1 Suppleant for en 1-årig periode.
7. Eventuelt

Læs videre
Tank OK og støt KIF

Fantastisk! Vi har fået 20.460 kr. fra Dagli'Brugsen Brahetrolleborg og OK i efteråret 2022. Beløbet er i januar 2023 blevet toppet med 10% ekstra. Tak til alle jer, der har tanket.

Du støtter Korinth IF, hver gang du tanker OK.

OK giver 5 øre pr. liter, du tanker. Og yderligere 200 kr. første gang du har tanket 500 liter.

Læs videre